JAKOŚĆ TRADYCJA

_____________________

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem Województw RP opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

System „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. System jest skierowany do wszystkich rolników, producentów rolnych, przetwórców w kraju i za granicą, członków Izby i nienależących do niej indywidualnych przedsiębiorstw lub wytwórców w kraju i zagranicą.
System został opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP i służy wyróżnianiu i kontroli produktów żywnościowych wysokiej jakości, z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

12 czerwca 2007 roku system „Jakość Tradycja” został uznany decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi za krajowy system jakości żywności. Był pierwszym polskim system jakości notyfikowanym przez Komisję Europejską.
„Jakość Tradycja” gwarantuje jakość produktu, umożliwia wgląd w proces jego wytwarzania oraz przejrzystość procedur kontrolnych – kontroli i certyfikacji dokonują niezależne jednostki. Konsumenci mogą poznać pochodzenie surowców i metody wytworzenia produktu – prześledzić drogę „od pola do stołu”, bo producent przestaje być anonimowy.
W systemie „Jakość Tradycja” uczestniczy 111 producentów z 16 regionów. Obecnie znak ”Jakość Tradycja” ma ponad 200 produktów i dań.

Oferta certyfikowanych wyrobów jest bardzo różnorodna i obejmuje surowce, produkty i potrawy.