Poniżej przedstawiamy naszą relację fotograficzną z Targów SIAL InterFOOD 2017.

Nasz udział było możliwy dzięki dofinansowaniu udziału w targach na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja Gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2.: Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.